check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

انرژی های پاک (انرژی باد)

انرژی پاک (انرژی باد) بمنظوربهبود شرایط تغییرات آب و هوایی در جهان ما میتوانیم از انرژی پاک باد استفاده کنیم …

۲۸ دی ۱۳۹۷

توانگران چگونه مي انديشند

ثروتمندان چگونه مي انديشند ثروتمندان با بهره گيري از اصولي صحيح و منطقي خاص بسوي موفقيت رهنمون شده اند …. …

۲۸ دی ۱۳۹۷

اثرات دود خودروها در گسترش اثرات نامطلوب آب و هوا

به یزدان اگر ما خرد داشتیم      کجا این سر انجام بد داشتیم                 …

۲۸ دی ۱۳۹۷

سخنانی از پیتر دراکر در مورد سال ۲۰۲۰

۲۵ دی ۱۳۹۷

سخنانی در مورد سال ۲۰۲۰   تقریباً در هرچند دهه در طول تاریخ تغییراتی دگرگون ساز رخ می‌دهد که همه‌چیز را همراه با خود تغییر می‌دهد. همان‌طور که پیتر دراکر، نظریه‌پرداز بزرگ مدیریت، در سال ۱۹۹۲ در مجله Harvard Business Review  اظهار داشت : «بعد از گذشت چند دهه جوامع خود را سازمان‌دهی مجدد می‌کنند و جهان‌بینی، ارزش‌های بنیادین، ساختارهای اجتماعی و سیاسی، هنر و …

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

بازاریابی محصولات صنایع کوچک این پست برای کمک  در بازاریابی و فروش گذاشته شده است که فایل کامل در اخر …

۲۵ دی ۱۳۹۷

کتاب ابعاد شخصيت انسان كامل

ابعاد شخصیت انسان کامل کاملی گر خاک گیرد زر شود       ناقص ار زر برد خاکستر شود جهل آید پیش او …

۲۴ دی ۱۳۹۷

مباني علمي مديريت توزيع و چالشهاي فراروي شركتهاي پخش كالا در ايران

مبانی علمی مدیریت توزیع شاید در ساده ترین تعریف، بتوان توزیع را فرایند رساندن کالا در زمان، مکان، میزان و …

۲۳ دی ۱۳۹۷

خلاصۀ کتاب هنر یک استراتژیست

در این قسمت خواهان معرفی و خلاصه کتاب هنر یک استراژیست را هستیم: مقدمۀ ناشر (سازمان مدیریت صنعتی) نویسنده کتاب …

۲۰ دی ۱۳۹۷

چگونگي يافتن شغل براي سال ٢٠٢٠ به بعد

چگونگی یافتن شغل در سال ۲۰۲۰ و سال های بعد از آن در بزرگترين همايش راهبردي كسب و كار كه …

۲۷ دی ۱۳۹۷