check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

چگونگي رويارويي با دنياي آينده

۳ بهمن ۱۳۹۹


موضوع این پست در مورد چگونگي رويارويي با دنياي آينده است که مبحث مهمی در زندگی امروزی ما است .

۳ عامل کلیدی که سبب تغییرات چشمگیر ، پر شتاب و گیج کننده برای بشر امروز شده اند عبارتند از :

١– ظهور پي در پي علوم و تكنولوژي هاي نوين و تاًثير آن در ساخت مصنوعات جديد ، كم مصرف و كم هزينه و به تاريخ سپردن مصنوعات قبلي كه تاًثير آن بصورت بروز پديده قاچاق در كشورهاي عقب مانده نقش بازي ميكند….

٢– جهاني شدن بازارها و مقاومت هاي فرهنگي ( از قبيل نگراني از دست دادن موقعيت مافياهاي قدرت و ثروت و غيره….)

٣– تغييرات شديد آب و هوايي يا اقليمي در سراسر جهان كه آثار سوء آن به همهء كشورها رسيده است مانند گرم شدن هواي پاريس تا نزديك ٥٠ درجهء سانتي گراد در تابستان امسال، يا آمدن برف در كوه سبلان استان اردبيل در تابستان امسال ،يا خشگ شدن رودخانه هاي راين و دانوب در قسمتهايي از آلمان در تابستان امسال ، يا آتش سوزي جنگلهاي آمريكا در تابستان امسال ، يا آمدن سيل بنيان كن در قسمتهايي از ژاپن در هفته هاي اخير…

و مهمتر از همه ما شاهد يك ناهمخواني آشكار ميان شتاب اين دگرگونيها و عقب ماندگي نظام آموزشي مان جهت فهم نحوهء رويارويي با اين شتاب هاي گيج كننده هستيم …
در اقتصادهاي گذشته مانند اقتصاد كشاورزي زمين سرمايهء بنيادين بود و در اقتصاد صنعتي پول و سرمايهء فيزيكي سرمايهء بنيادين بود و در اقتصاد خدماتي طرح ها و اختراعات و نرم افزارها سرمايه هاي ناملموس قابل اتكاء بودند …
اما در اقتصاد دانش پايهء امروز سرمايه هاي انساني
مانند هوشمندي، مهارت ، كارداني ، همدلي ، خلاقيت نقش بنيادين را بعنوان سرمايه هاي قابل اتكاء دارند و ما بايد بر الگويي از رشد تكيه كنيم كه موجب رشد و شكوفايي سرمايه هاي انساني شود… و

مطالب مرتبط

توانگران چگونه مي انديشند

توانگران چگونه مي انديشند

۲۷ دی ۱۳۹۹

کتاب ابعاد شخصيت انسان كامل
کتاب ابعاد شخصیت انسان کامل

کتاب ابعاد شخصيت انسان كامل

۲۴ دی ۱۳۹۷

فاصله عقب ماندگی

فاصله عقب ماندگی

۲۸ دی ۱۳۹۷

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش
مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

۲۵ دی ۱۳۹۷

چگونگي يافتن شغل براي سال ٢٠٢٠ به بعد

چگونگي يافتن شغل براي سال ٢٠٢٠ به بعد

۲۷ دی ۱۳۹۷

نظر کاربران

نظرات خود را ارسال کنید


  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.