check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

چگونگي رويارويي با دنياي آينده

۲۰ دی ۱۳۹۷


موضوع این پست در مورد چگونگي رويارويي با دنياي آينده است که مبحث مهمی در زندگی امروزی ما است .

۳ عامل کلیدی که سبب تغییرات چشمگیر ، پر شتاب و گیج کننده برای بشر امروز شده اند عبارتند از :

١– ظهور پي در پي علوم و تكنولوژي هاي نوين و تاًثير آن در ساخت مصنوعات جديد ، كم مصرف و كم هزينه و به تاريخ سپردن مصنوعات قبلي كه تاًثير آن بصورت بروز پديده قاچاق در كشورهاي عقب مانده نقش بازي ميكند….

٢– جهاني شدن بازارها و مقاومت هاي فرهنگي ( از قبيل نگراني از دست دادن موقعيت مافياهاي قدرت و ثروت و غيره….)

٣– تغييرات شديد آب و هوايي يا اقليمي در سراسر جهان كه آثار سوء آن به همهء كشورها رسيده است مانند گرم شدن هواي پاريس تا نزديك ٥٠ درجهء سانتي گراد در تابستان امسال، يا آمدن برف در كوه سبلان استان اردبيل در تابستان امسال ،يا خشگ شدن رودخانه هاي راين و دانوب در قسمتهايي از آلمان در تابستان امسال ، يا آتش سوزي جنگلهاي آمريكا در تابستان امسال ، يا آمدن سيل بنيان كن در قسمتهايي از ژاپن در هفته هاي اخير…

و مهمتر از همه ما شاهد يك ناهمخواني آشكار ميان شتاب اين دگرگونيها و عقب ماندگي نظام آموزشي مان جهت فهم نحوهء رويارويي با اين شتاب هاي گيج كننده هستيم …
در اقتصادهاي گذشته مانند اقتصاد كشاورزي زمين سرمايهء بنيادين بود و در اقتصاد صنعتي پول و سرمايهء فيزيكي سرمايهء بنيادين بود و در اقتصاد خدماتي طرح ها و اختراعات و نرم افزارها سرمايه هاي ناملموس قابل اتكاء بودند …
اما در اقتصاد دانش پايهء امروز سرمايه هاي انساني
مانند هوشمندي، مهارت ، كارداني ، همدلي ، خلاقيت نقش بنيادين را بعنوان سرمايه هاي قابل اتكاء دارند و ما بايد بر الگويي از رشد تكيه كنيم كه موجب رشد و شكوفايي سرمايه هاي انساني شود… و

مطالب مرتبط

اثرات تغییرات آب و هوایی در جهان
اثرات آب وهوایی در جهان

اثرات تغییرات آب و هوایی در جهان

۲۰ دی ۱۳۹۷

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش
مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

۲۵ دی ۱۳۹۷

دامپروری با علوفه گلخانه ای
پرورش علوفه گلخانه ای

دامپروری با علوفه گلخانه ای

۱۹ دی ۱۳۹۷

اثرات دود خودروها در گسترش اثرات نامطلوب آب و هوا
اثرات دود خودرو

اثرات دود خودروها در گسترش اثرات نامطلوب آب و هوا

۲۸ دی ۱۳۹۷

بیان تضادها در کتاب و مقالات منتشره در سایت فرهنگسرای علوم و تکنولوژی تهران
بیان تضاد ها

بیان تضادها در کتاب و مقالات منتشره در سایت فرهنگسرای علوم و تکنولوژی تهران

۲۴ دی ۱۳۹۷

نظر کاربران

نظرات خود را ارسال کنید


  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.