check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

نوبت عاشقی

۲۵ دی ۱۳۹۷


نوبت عاشقی

سالها پیش روزی از استادم حاج آقا موسوی ( سید جعفر صفوی زاده ) پرسیدم که یک کشور را با عرفان زهد میتوان بهتر اداره نمود و یا با عرفان عشق و ایشان در جواب فرمودند البته با عرفان عشق .
مجموعه کتابهای تاریخ نهضت های فکری ایرانیان را میخواندم که در بخش دوم آن نظریاتی از شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی بشرح زیر نقل شده است :
حکمت اشراقی بر استدلال و کشف و شهود هر دو تکیه دارد که یکی از پرورش نیروهای عقلی حاصل میشود و دیگری از صفای نفس وی بنا بر آنکه یکی از دومیکه یا هردوتای آنها رشد کرده باشد کسانی را که در جستجوی معرفت هستند به چهار طبقه تقسیم میکند :
۱- آنان که تازه نسبت به معرفت احساس عطش کرده و به راه جستجوی آن گام نهاده اند .
۲- آنان که به معرفت صوری واصل شده و در فیسفه استدلالی به کمال رسیده اند ولی از عرفان بیرانه اند مانند فارابی و ابن سینا
۳- آنان که در اصل به صورتهای استدلالی و معرفت توجهی نداشته بیکه مانند بایزد بسطامی و حسین منصور حلاج و سهیل تستری ( شوشتری ) به تصفیه نفس
پرداخته اند و به کش و شهود و روشنی درونی رسیده اند .
۴- آنان که هم در فیسفه استدلالی به کمال رسیده اند و هم به اشراق یا عرفان دست یافته اند . سهروردی افراد این گروه را حکیم متاله می خواند و فیثاغورث

و افلاطون را از حکیمان یونان و در جهان اسلامی شخص خود (سهروردی) و البته قریب ۲۰۰ سال پیش حکیم ملاصدرای شیرازی از این دسته اند .
پژوهندگان فیسفه اشراق با روی آوردن به ریاضتهای نفسانی و تزکیه نفس و تزکیه روح به تطهیر اخلاق سیر و سیوک معنوی با دستریری و رهنمونی پیران ، پیشوایان و رهبران بزرگ به سرحد شهود و کمال مطلوب میرسند و پس از رسیدن به مرحیه فنا و وصول به مقام مبداُ المبادی ، بدرجه و مرتبه انسان کامل میرسند .
ادامه در فایل PDF

مطالب مرتبط

اثرات گرم شدن زمین
اثرات گرم شدن زمین

اثرات گرم شدن زمین

۲۵ دی ۱۳۹۷

انرژی های پاک (انرژی باد)
انرژی های پاک

انرژی های پاک (انرژی باد)

۲۸ دی ۱۳۹۷

مباني علمي مديريت توزيع و چالشهاي فراروي شركتهاي پخش كالا در ايران
مبانی علمی مدیریت توزیع

مباني علمي مديريت توزيع و چالشهاي فراروي شركتهاي پخش كالا در ايران

۲۳ دی ۱۳۹۷

خلاصۀ کتاب هنر یک استراتژیست
خلاصه کتاب هنر یک استراتژیست

خلاصۀ کتاب هنر یک استراتژیست

۲۰ دی ۱۳۹۷

چگونگي يافتن شغل براي سال ٢٠٢٠ به بعد

چگونگي يافتن شغل براي سال ٢٠٢٠ به بعد

۲۷ دی ۱۳۹۷

نظر کاربران

نظرات خود را ارسال کنید


  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.