check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

نوبت عاشقی

۲۵ دی ۱۳۹۷


نوبت عاشقی

سالها پیش روزی از استادم حاج آقا موسوی ( سید جعفر صفوی زاده ) پرسیدم که یک کشور را با عرفان زهد میتوان بهتر اداره نمود و یا با عرفان عشق و ایشان در جواب فرمودند البته با عرفان عشق .
مجموعه کتابهای تاریخ نهضت های فکری ایرانیان را میخواندم که در بخش دوم آن نظریاتی از شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی بشرح زیر نقل شده است :
حکمت اشراقی بر استدلال و کشف و شهود هر دو تکیه دارد که یکی از پرورش نیروهای عقلی حاصل میشود و دیگری از صفای نفس وی بنا بر آنکه یکی از دومیکه یا هردوتای آنها رشد کرده باشد کسانی را که در جستجوی معرفت هستند به چهار طبقه تقسیم میکند :
۱- آنان که تازه نسبت به معرفت احساس عطش کرده و به راه جستجوی آن گام نهاده اند .
۲- آنان که به معرفت صوری واصل شده و در فیسفه استدلالی به کمال رسیده اند ولی از عرفان بیرانه اند مانند فارابی و ابن سینا
۳- آنان که در اصل به صورتهای استدلالی و معرفت توجهی نداشته بیکه مانند بایزد بسطامی و حسین منصور حلاج و سهیل تستری ( شوشتری ) به تصفیه نفس
پرداخته اند و به کش و شهود و روشنی درونی رسیده اند .
۴- آنان که هم در فیسفه استدلالی به کمال رسیده اند و هم به اشراق یا عرفان دست یافته اند . سهروردی افراد این گروه را حکیم متاله می خواند و فیثاغورث

و افلاطون را از حکیمان یونان و در جهان اسلامی شخص خود (سهروردی) و البته قریب ۲۰۰ سال پیش حکیم ملاصدرای شیرازی از این دسته اند .
پژوهندگان فیسفه اشراق با روی آوردن به ریاضتهای نفسانی و تزکیه نفس و تزکیه روح به تطهیر اخلاق سیر و سیوک معنوی با دستریری و رهنمونی پیران ، پیشوایان و رهبران بزرگ به سرحد شهود و کمال مطلوب میرسند و پس از رسیدن به مرحیه فنا و وصول به مقام مبداُ المبادی ، بدرجه و مرتبه انسان کامل میرسند .
ادامه در فایل PDF

مطالب مرتبط

فاصله عقب ماندگی

فاصله عقب ماندگی

۲۸ دی ۱۳۹۷

سيستم تصفيهء دود و گازهاي خروجي از خودرو هاي بنزيني

سيستم تصفيهء دود و گازهاي خروجي از خودرو هاي بنزيني

۲۵ دی ۱۳۹۷

اثرات گرم شدن زمین
اثرات گرم شدن زمین

اثرات گرم شدن زمین

۲۵ دی ۱۳۹۷

توانگران چگونه مي انديشند
توانگران چگونه می اندیشند

توانگران چگونه مي انديشند

۲۸ دی ۱۳۹۷

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش
مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

۲۵ دی ۱۳۹۷

نظر کاربران

نظرات خود را ارسال کنید


  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.