check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

توانگران چگونه مي انديشند

۲۸ دی ۱۳۹۷


ثروتمندان چگونه مي انديشند

ثروتمندان با بهره گيري از اصولي صحيح و منطقي خاص بسوي موفقيت رهنمون شده اند ….
همهء آدمهاي موفق اصولي خاص را بصورت بسيار ماهرانه به كار بسته اند كه در نوع خود از ويژه گي خاصي برخوردار بوده اند ( لطفاً به هيچ وجه با ثروتمند شدن در ايران و استفاده از انواع و اقسام رانت ها و رشوه دهي به ارباب قدرت و غيره مقايسه نكنيد)….
١- جناب آقاي بيل گيتس ( صاحب مايكرو سافت)معتقدند كه اگر فقير بدنيا آمده ايم خودمان را مقصر نميدانيم وليكن اگر فقير از دنيا برويم بايد خودمان را مقصر بدانيم )

٢- جناب آقاي ري كراك صاحب رستوران هاي زنجيره اي مك دونالد در دنيا يكي از دلايل پيشرفت خود را بكار گيري همت زايدالوصف در جهت رسيدن به موفقيت هاي چشمگيري در فروش همبرگر در دنيا ميداند …

٣-جناب آقاي استيون اسپيلبرگ صاحب استوديو هاي عظيم فيلمسازي در امريكا معتقد است اگر روزي ببينم كه دو تن از مديرانم مثل هم فكر ميكنند و يا مثل خودم فكر ميكنند حتماً يكي از آنها را اخراج خواهم نمود ….

او يكي از دلايل پيشرفت خود را مديون كار با انسانهاي متفاوت با وسعت فكري زياد ميداند…

٤-جناب آقاي سويي چيرو هوندا با متمركز كردن فكر و ذهن خود بر روي مسايل مكانيك و چرخ و نيروهاي محركه توانست از ديگر رقبايش جلو بزند
او به دانشگاه رفت تا ياد بگيرد چگونه ميتواند رينگ و پيستون موتورها را با كيفيت تر بسازد….

توانگران چگونه می اندیشند

 

مطالب مرتبط

سيستم تصفيهء دود و گازهاي خروجي از خودرو هاي بنزيني

سيستم تصفيهء دود و گازهاي خروجي از خودرو هاي بنزيني

۲۵ دی ۱۳۹۷

انرژی های پاک (انرژی باد)
انرژی های پاک

انرژی های پاک (انرژی باد)

۲۸ دی ۱۳۹۷

نوبت عاشقی
نویت عاشقی

نوبت عاشقی

۲۵ دی ۱۳۹۷

اهداف و وظایف موزه علوم و فناوری
اهداف و وظایف فرهنگسرای علوم و تکنولوژی

اهداف و وظایف موزه علوم و فناوری

۱۹ دی ۱۳۹۷

دامپروری با علوفه گلخانه ای
پرورش علوفه گلخانه ای

دامپروری با علوفه گلخانه ای

۱۹ دی ۱۳۹۷

نظر کاربران

نظرات خود را ارسال کنید


  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.