check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

توانگران چگونه مي انديشند

۲۸ دی ۱۳۹۷


ثروتمندان چگونه مي انديشند

ثروتمندان با بهره گيري از اصولي صحيح و منطقي خاص بسوي موفقيت رهنمون شده اند ….
همهء آدمهاي موفق اصولي خاص را بصورت بسيار ماهرانه به كار بسته اند كه در نوع خود از ويژه گي خاصي برخوردار بوده اند ( لطفاً به هيچ وجه با ثروتمند شدن در ايران و استفاده از انواع و اقسام رانت ها و رشوه دهي به ارباب قدرت و غيره مقايسه نكنيد)….
١- جناب آقاي بيل گيتس ( صاحب مايكرو سافت)معتقدند كه اگر فقير بدنيا آمده ايم خودمان را مقصر نميدانيم وليكن اگر فقير از دنيا برويم بايد خودمان را مقصر بدانيم )

٢- جناب آقاي ري كراك صاحب رستوران هاي زنجيره اي مك دونالد در دنيا يكي از دلايل پيشرفت خود را بكار گيري همت زايدالوصف در جهت رسيدن به موفقيت هاي چشمگيري در فروش همبرگر در دنيا ميداند …

٣-جناب آقاي استيون اسپيلبرگ صاحب استوديو هاي عظيم فيلمسازي در امريكا معتقد است اگر روزي ببينم كه دو تن از مديرانم مثل هم فكر ميكنند و يا مثل خودم فكر ميكنند حتماً يكي از آنها را اخراج خواهم نمود ….

او يكي از دلايل پيشرفت خود را مديون كار با انسانهاي متفاوت با وسعت فكري زياد ميداند…

٤-جناب آقاي سويي چيرو هوندا با متمركز كردن فكر و ذهن خود بر روي مسايل مكانيك و چرخ و نيروهاي محركه توانست از ديگر رقبايش جلو بزند
او به دانشگاه رفت تا ياد بگيرد چگونه ميتواند رينگ و پيستون موتورها را با كيفيت تر بسازد….

توانگران چگونه می اندیشند

 

مطالب مرتبط

نوبت عاشقی
نویت عاشقی

نوبت عاشقی

۲۵ دی ۱۳۹۷

فاصله عقب ماندگی

فاصله عقب ماندگی

۲۸ دی ۱۳۹۷

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش
مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

مقدمه ای بر بازاریابی و فروش

۲۵ دی ۱۳۹۷

باسوادان سال ٢٠٢٠ از نظر سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل متحد( يونسكو)

باسوادان سال ٢٠٢٠ از نظر سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل متحد( يونسكو)

۱۸ دی ۱۳۹۷

چهار موضوع اصلي كه ضامن رضايتمندي و خوشبختي ما در زندگي ميشود

چهار موضوع اصلي كه ضامن رضايتمندي و خوشبختي ما در زندگي ميشود

۹ مهر ۱۳۹۸

نظر کاربران

نظرات خود را ارسال کنید


  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.