check link mail minus plus rss search

مشاوره

رایگان

فقط کافیه کلیک کنید!
شروع کنید!

بیان تضادها در کتاب و مقالات منتشره در سایت فرهنگسرای علوم و تکنولوژی تهران

۲۴ دی ۱۳۹۷


بیان تضادها در کتاب و مقالات منتشره در سایت

هنگامیکه انسان مثنوی مولوی را می خواند با مفاهیم متضادی روبرو مس شود گویی که مولانا عمداً می خواهد ما را به سمت فضاهایی جدید ببرد بعنوان مثال در جایی در باب منفی نگری و اثرات و عواقب آن را میگوید:
پیش چشمت داشتی شیشه کبود      زان سبب عالم کبودت می نمود
و در جایی دیگر در باب ضرورت منفی نگری و فوائد آن میگوید:
حَزم آن باشد که ظن بَدبری           تا گریزی و شوی از بد بری

از استاد که دلیل اینگونه تضادها را پرسیدم بمن گفت اولی برای شرائط عادی در زندگی است که می گوید انسان باید مثبت اندیش باشد و منفی انگاری

همانند عینکی دودی است که با آن انسان همه چیز را سیاه و کبود می بیند
لیکن دومی که در باب ضرورت داشتن نگرش منفی سخن میگوید مربوط به شرائط فتنه است زیرا در شرائطی که انسان در دامان فتنه و توطئه و دام قرار میگیرد مثبت اندیشی فقط خیال باطلی است که موجب آسیب رسانی بیشتر می شود زیرا انسان را از عواقب دام و توطئه غافل می کند پس همانطوری که یک متخصص برای شرائطی متفاوت نسخه خاصی می پیچد مولانا نیز بدینگونه عمل نموده و برای قرار گرفتن در شرائط متفاوت توصیه های متفاوت و گاهاً متضادی را به خوانندگان اشعارش القاء می نماید.
ادامه این مهم را می توانید در فایل PDF زیر مطالعه کنید.

مطالب مرتبط

کتاب ابعاد شخصيت انسان كامل
کتاب ابعاد شخصیت انسان کامل

کتاب ابعاد شخصيت انسان كامل

۲۴ دی ۱۳۹۷

سيستم تصفيهء دود و گازهاي خروجي از خودرو هاي بنزيني

سيستم تصفيهء دود و گازهاي خروجي از خودرو هاي بنزيني

۲۵ دی ۱۳۹۷

خلاصۀ کتاب هنر یک استراتژیست
خلاصه کتاب هنر یک استراتژیست

خلاصۀ کتاب هنر یک استراتژیست

۲۰ دی ۱۳۹۷

چگونگي رويارويي با دنياي آينده

چگونگي رويارويي با دنياي آينده

۲۰ دی ۱۳۹۷

سخنانی از پیتر دراکر در مورد سال ۲۰۲۰
سخنانی از پیتر دراکر در مورد سال 2020

سخنانی از پیتر دراکر در مورد سال ۲۰۲۰

۲۵ دی ۱۳۹۷

نظر کاربران

نظرات خود را ارسال کنید


  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.